119/2015/NĐ-CP- Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Đăng lúc: 21/1/2016 15:54:00 (GMT+7) | Đã xem: 2616 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

59/2015/NĐ-CP - Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đăng lúc: 18/9/2015 20:00:00 (GMT+7) | Đã xem: 4908 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

32/2015/NĐ-CP - Nghị định về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đăng lúc: 18/9/2015 19:58:00 (GMT+7) | Đã xem: 3353 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

30/2015/NĐ-CP - Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Đăng lúc: 18/9/2015 19:57:00 (GMT+7) | Đã xem: 3845 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

19/2015/NĐ-CP - Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Đăng lúc: 18/9/2015 19:56:00 (GMT+7) | Đã xem: 3144 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

18/2015/NĐ-CP - Nghị định Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động MT và KH bảo vệ MT

Đăng lúc: 18/9/2015 19:52:00 (GMT+7) | Đã xem: 1991 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

15/2015/NĐ-CP - Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Đăng lúc: 18/9/2015 19:51:00 (GMT+7) | Đã xem: 1761 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

103/2014/NĐ-CP - Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng mới 3.1 triệu

Đăng lúc: 18/9/2015 19:49:00 (GMT+7) | Đã xem: 1740 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

46/2015/NĐ-CP- Nghị định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Đăng lúc: 18/9/2015 19:49:00 (GMT+7) | Đã xem: 1792 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

63/2014/ND-CP: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Đăng lúc: 18/9/2015 19:48:00 (GMT+7) | Đã xem: 1790 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

207/2013/NĐ-CP: Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Đăng lúc: 18/9/2015 19:47:00 (GMT+7) | Đã xem: 1649 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

15/2013/NĐ-CP - Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Đăng lúc: 18/9/2015 19:46:00 (GMT+7) | Đã xem: 2618 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

182/2013/NĐ-CP - Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng 2.7 triệu

Đăng lúc: 18/9/2015 19:45:00 (GMT+7) | Đã xem: 1694 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

173/2013/NĐ-CP- QD xử phạt hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

Đăng lúc: 18/9/2015 19:44:00 (GMT+7) | Đã xem: 1691 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

100/2013/NĐ-CP: Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Đăng lúc: 18/9/2015 19:39:00 (GMT+7) | Đã xem: 1800 | Phản hồi: 0

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Xem chi tiết

24/2011/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức BT, BOT

Đăng lúc: 18/9/2015 19:38:00 (GMT+7) | Đã xem: 1768 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

70/2011/NĐ-CP - Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng 2 triệu

Đăng lúc: 18/9/2015 19:36:00 (GMT+7) | Đã xem: 1789 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

64/2010/ND-CP - Nghị định về quản lý cây xanh đô thịị

Đăng lúc: 18/9/2015 19:35:00 (GMT+7) | Đã xem: 1810 | Phản hồi: 0

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2010.

Xem chi tiết

11/2010/NĐ-CP - Nghị định quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Đăng lúc: 18/9/2015 19:16:00 (GMT+7) | Đã xem: 1757 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

48/2010/NĐ-CP - Nghị định của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Đăng lúc: 18/9/2015 19:15:00 (GMT+7) | Đã xem: 1744 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Trang 1 của 3 1 2 3 >