TCVN 8868:2011- Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - không thoát nước và cố kết - thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục

Đăng lúc: 15/5/2013 14:24:00 (GMT+7) | Đã xem: 3304 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

22 TCN 332-06 - Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thì nghiệm

Đăng lúc: 29/5/2012 09:24:00 (GMT+7) | Đã xem: 4581 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

Đăng lúc: 29/5/2012 09:20:00 (GMT+7) | Đã xem: 3725 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TC XDVN 309:2000 - Công tác trắc địa trong xây dựng công trình

Đăng lúc: 29/5/2012 09:18:00 (GMT+7) | Đã xem: 3618 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Quy phạm đo vẽ bản đồ Địa hình

Đăng lúc: 29/5/2012 09:14:00 (GMT+7) | Đã xem: 8202 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Thành phần, khối lượng Khảo sát Địa hình công trình Thủy lợi

Đăng lúc: 29/5/2012 09:11:00 (GMT+7) | Đã xem: 4350 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

22 TCN 355-06 - Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường

Đăng lúc: 29/5/2012 09:09:00 (GMT+7) | Đã xem: 5140 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

22TCN 259-2000 - Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình

Đăng lúc: 28/5/2012 17:07:00 (GMT+7) | Đã xem: 12710 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết