22TCN 245-1998- Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ôtô

Đăng lúc: 11/1/2013 16:48:00 (GMT+7) | Đã xem: 3828 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

22 TCN 06-77- Quy chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước

Đăng lúc: 11/1/2013 16:37:00 (GMT+7) | Đã xem: 18167 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCXDVN 385:2006- Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng

Đăng lúc: 10/10/2012 11:35:00 (GMT+7) | Đã xem: 3531 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

22 TCN 334-2006- Quy trình thi công & nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô

Đăng lúc: 24/8/2012 10:19:00 (GMT+7) | Đã xem: 10251 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

22 TCN 304-2003- Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công & nghiệm thu các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên

Đăng lúc: 24/8/2012 10:13:00 (GMT+7) | Đã xem: 5351 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

22 TCN 251-1998- Xác định mođun đàn hồi của áo đường mềm bằng cần đo độ võng Benkelman

Đăng lúc: 21/8/2012 11:29:00 (GMT+7) | Đã xem: 5215 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCXDVN 390-2007- Quy phạm thi công và nghiệm thu Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép

Đăng lúc: 21/8/2012 11:25:00 (GMT+7) | Đã xem: 3043 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCXDVN 305-2004- Quy phạm thi công và nghiệm thu Bê tông khối lớn

Đăng lúc: 21/8/2012 11:19:00 (GMT+7) | Đã xem: 3927 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

22TCN 247-1998- Quy trình thi công và nghiệm thu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực

Đăng lúc: 20/8/2012 16:40:00 (GMT+7) | Đã xem: 5331 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCXDVN 389-2007- Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu Bê tông ứng lực trước

Đăng lúc: 20/8/2012 16:32:00 (GMT+7) | Đã xem: 3462 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCXDVN 269-2002- Phương pháp thí nghiệm tải trọng tĩnh ép dọc trục

Đăng lúc: 20/8/2012 16:25:00 (GMT+7) | Đã xem: 3529 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCXDVN 286-2003- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu đóng và ép cọc

Đăng lúc: 20/8/2012 16:22:00 (GMT+7) | Đã xem: 3389 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

22TCN 266-2000- Quy trình thi công và nghiệm thu cầu và cống

Đăng lúc: 20/8/2012 16:19:00 (GMT+7) | Đã xem: 3777 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

22TCN 243-1998- Quy trình kiểm định cầu trên đường ôtô

Đăng lúc: 20/8/2012 16:16:00 (GMT+7) | Đã xem: 3458 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCXDVN 372:2006 - Ống bê tông cốt thép thoát nước

Đăng lúc: 29/5/2012 11:07:00 (GMT+7) | Đã xem: 6158 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

22TCN 249-98 - Quy trình công nghệ thi công & nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

Đăng lúc: 29/5/2012 10:32:00 (GMT+7) | Đã xem: 12247 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

22TCN 211-2006 - Các yêu cầu và chỉ dẫn Thiết kế - Xác định mođun đàn hồi của Áo đường mềm bằng tám ép cứng

Đăng lúc: 29/5/2012 10:24:00 (GMT+7) | Đã xem: 9767 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết