TCVN 8871:2011- Vải địa kỹ thuật - Phương pháp thử

Đăng lúc: 15/5/2013 14:44:00 (GMT+7) | Đã xem: 13302 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 8870:2011- Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình Giao thông vận tải

Đăng lúc: 15/5/2013 14:41:00 (GMT+7) | Đã xem: 4915 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 8869:2011- Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất

Đăng lúc: 15/5/2013 14:39:00 (GMT+7) | Đã xem: 4029 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 8859:2011- Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cầu áo đường ô tô - vật liệu, thi công và nghiệm thu

Đăng lúc: 15/5/2013 14:26:00 (GMT+7) | Đã xem: 10279 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 8858:2011- Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đườn ô tô - Thi công và nghiệm thu

Đăng lúc: 15/5/2013 14:18:00 (GMT+7) | Đã xem: 14602 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 8857:2011- Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - vật liệu, thi công và nghiệm thu

Đăng lúc: 15/5/2013 14:15:00 (GMT+7) | Đã xem: 7191 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 8860:2011- Bê tông nhựa - Phương pháp thử

Đăng lúc: 15/5/2013 13:41:00 (GMT+7) | Đã xem: 21530 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 8821:2011- Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường

Đăng lúc: 15/5/2013 13:33:00 (GMT+7) | Đã xem: 5026 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 8819:2011- Mặt đường bê tông nhựa nóng- Yêu cầu thi công và nghiệm thu

Đăng lúc: 15/5/2013 13:30:00 (GMT+7) | Đã xem: 49382 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 8867:2011- Áo đường mềm- Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman

Đăng lúc: 15/5/2013 11:39:00 (GMT+7) | Đã xem: 5597 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 8865:2011- Mặt đường ô tô- Phương pháp đo và xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề Quốc tế IRI

Đăng lúc: 15/5/2013 11:36:00 (GMT+7) | Đã xem: 4707 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 8864:2011- Mặt đường ô tô- Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3.0 mét

Đăng lúc: 15/5/2013 11:33:00 (GMT+7) | Đã xem: 5364 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 8863:2011- Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu

Đăng lúc: 15/5/2013 11:26:00 (GMT+7) | Đã xem: 16095 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 8809:2011- Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng thi công và nghiệm thu

Đăng lúc: 15/5/2013 11:21:00 (GMT+7) | Đã xem: 10446 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 8810:2011- Đường cứu nạn ô tô - Yêu cầu Thiết kế

Đăng lúc: 15/5/2013 11:15:00 (GMT+7) | Đã xem: 3898 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

QCXDVN 01:2008/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Đăng lúc: 28/5/2012 16:31:00 (GMT+7) | Đã xem: 6441 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

QCVN 07/2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Đăng lúc: 29/5/2012 11:35:00 (GMT+7) | Đã xem: 5175 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCXDVN 269:2002 - Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

Đăng lúc: 29/5/2012 11:33:00 (GMT+7) | Đã xem: 12168 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 7957:2008 - Tiêu chuẩn Thiết kế Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình

Đăng lúc: 29/5/2012 11:05:00 (GMT+7) | Đã xem: 23505 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

TCVN 5945:2005 - Tiêu chuẩn thải - Nước thải công nghiệp

Đăng lúc: 29/5/2012 11:03:00 (GMT+7) | Đã xem: 6267 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Trang 1 của 3 1 2 3 >