Dự án San lấp mặt bằng Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố nhằm phục vụ dự án Xây dựng Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.