Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy

Đăng lúc: 6/6/2016 14:14:00 (GMT+7) | Đã xem: 1404 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Xây dựng nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Xây dựng nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

Đăng lúc: 23/10/2015 18:30:00 (GMT+7) | Đã xem: 6172 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Mở rộng, nâng cấp đường Phan Văn Trị

Mở rộng, nâng cấp đường Phan Văn Trị

Đăng lúc: 18/9/2015 20:20:00 (GMT+7) | Đã xem: 2717 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Nâng cấp, mở rộng đường Trần Não

Nâng cấp, mở rộng đường Trần Não

Đăng lúc: 20/9/2015 11:00:00 (GMT+7) | Đã xem: 2128 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Xây dựng tuyến đường nối từ nút giao thông cầu Bà Chiêm đến Khu Công nghiệp Hiệp Phước

Xây dựng tuyến đường nối từ nút giao thông cầu Bà Chiêm đến Khu Công nghiệp Hiệp Phước

Đăng lúc: 20/9/2015 11:55:00 (GMT+7) | Đã xem: 2585 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Tuyến đường Vành đai phía Đông

Tuyến đường Vành đai phía Đông

Đăng lúc: 21/11/2014 14:25:00 (GMT+7) | Đã xem: 4964 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Văn Hưởng đến Xa lộ Hà Nội

Xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Văn Hưởng đến Xa lộ Hà Nội

Đăng lúc: 5/6/2013 14:41:00 (GMT+7) | Đã xem: 8173 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (Giai đoạn 2)

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (Giai đoạn 2)

Đăng lúc: 19/4/2013 11:01:00 (GMT+7) | Đã xem: 6690 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Sửa chữa đảm bảo giao thông Quốc lộ 50

Sửa chữa đảm bảo giao thông Quốc lộ 50

Đăng lúc: 27/10/2012 09:38:00 (GMT+7) | Đã xem: 4357 | Phản hồi: 0

Dự án “Sửa chữa đảm bảo giao thông Quốc lộ 50, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến điểm sát nhập với tuyến Quốc lộ 50 mới (km 6 + 665) đã được Sở Giao Thông Công Chính phê duyệt tại quyết định số1673/QĐ-SGTCC ngày 5/6/2006 do Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị số 1 làm chủ đầu tư.

Xem chi tiết

Xa lộ Hà Nội

Xa lộ Hà Nội

Đăng lúc: 22/5/2012 14:17:00 (GMT+7) | Đã xem: 6436 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Thị Thập

Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Thị Thập

Đăng lúc: 22/5/2012 14:13:00 (GMT+7) | Đã xem: 5484 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Nâng cấp tuyến hành lang đường thủy số 2 - NW2

Nâng cấp tuyến hành lang đường thủy số 2 - NW2

Đăng lúc: 30/8/2012 10:40:00 (GMT+7) | Đã xem: 5327 | Phản hồi: 0

Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng Sông Cửu Long

Xem chi tiết

Xây dựng đường nối vào Trường Đại học Sài Gòn

Xây dựng đường nối vào Trường Đại học Sài Gòn

Đăng lúc: 30/8/2012 16:28:00 (GMT+7) | Đã xem: 7104 | Phản hồi: 0

Vị trí dự án đi qua ba trường Đại học (Đại học Sài Gòn, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Tôn Đức Thắng), Xây dựng đường nối vào trường Đại học Sài Gòn nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng trường Đại Học Sài Gòn cũng như đường kết nối ra hệ thống giao thông khu vực theo quy hoạch.

Xem chi tiết

Dự án Nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 13

Dự án Nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 13

Đăng lúc: 22/5/2012 14:18:00 (GMT+7) | Đã xem: 10548 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Đường vào khu Đại học Quốc tế (Giai đoạn 1)

Đăng lúc: 30/8/2012 11:11:00 (GMT+7) | Đã xem: 3371 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Sửa chữa nâng cấp nền mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường An Phú Tây - Hưng Long (đoạn từ QL1A - Hương Lộ 11)

Sửa chữa nâng cấp nền mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường An Phú Tây - Hưng Long (đoạn từ QL1A - Hương Lộ 11)

Đăng lúc: 27/10/2012 14:31:00 (GMT+7) | Đã xem: 5356 | Phản hồi: 0

Giải quyết cấp bách nhu cầu thoát nước khu vực trên cở sở mặt đường hiện trạng, không giải phóng mặt bằng, cải thiện điều kiện giao thông, vệ sinh môi trường, từng bước hoàn chỉnh hệ thống thoát nước của khu vực theo chỉ đạo của Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố tại công văn số số 1444/UBND-ĐTMT ngày 05/3/2008 và theo văn bản số 746/VP-UB ngày 23/6/2010 của Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Bình Chánh. Căn cứ Quyết định phê duyệt số 2413/QĐ-SGTVT ngày 02/11/2010 của Sở Giao Thông Vận Tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư công trình: “Sửa chữa, nâng cấp mắt đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường An Phú Tây – Hưng Long (đoạn từ QL1A đến Hương lộ 11)”, huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh;

Xem chi tiết

Thảm BT trục Bắc Nam

Thảm BT trục Bắc Nam

Đăng lúc: 29/5/2012 14:39:00 (GMT+7) | Đã xem: 3536 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Thành phố Hồ Chí Minh - Gói thầu 4-2

Xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Thành phố Hồ Chí Minh - Gói thầu 4-2

Đăng lúc: 29/5/2012 14:42:00 (GMT+7) | Đã xem: 3961 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết

Xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Thành phố Hồ Chí Minh - Gói thầu 4-4

Xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Thành phố Hồ Chí Minh - Gói thầu 4-4

Đăng lúc: 22/5/2012 14:14:00 (GMT+7) | Đã xem: 4367 | Phản hồi: 0

Xem chi tiết