Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh (Giai đoạn 2)

ĐƯỜNG VEN BIỂN DUNG QUẤT - SA HUỲNH (Giai đoạn 2) ĐOẠN TỪ NGÃ 3 QUÁN LƯỢNG - ĐỨC MINH KM56 - KM76
1.   Địa điểm xây dựng: Quảng Ngãi.

2.   Chủ đầu tư: Sở Giao Thông Vận Tải Quảng Ngãi
3.   Thời gian thực hiện:  2012
4.   Đặc điểm của dự án:  Xây dựng tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.
Qui mô dự án:  Đường phố chính cấp III, vận tốc thiết kế 60km/giờ.
  Phần đường

  • Chiều dài                          : 20.000m
  • Chiều rộng mặt đường  : 11m
  • Kết cấu áo đường          : Bê tông nhựa
  Phần thoát nước:  
  • Tải trọng thiết kế : H30
  • Khẩu độ cống     : Þ100cm ~ Þ150cm
  • Kết cấu cống      :  Cống ly tâm BTCT, cống hộp.
 Phần cầu
  • Cấp công trình    : Cấp III
  • Tổng chiều dài cầu:  934m
  • Tải trọng thiết kế     : HL-93m.
  • Kết cầu cầu    : dầm I
5.    Phạm vi công tác tư vấn: Khảo sát địa hình; địa chất; Lập thiết kế bản vẽ - thi công; Lập dự toán.
DSC00837.JPG

DQ2.JPG

DQ3.JPG

Gửi bạn bè In trang Quay lại
Ý kiến bạn đọc + Xem phản hồi - Gửi phản hồi