Sửa chữa nâng cấp nền mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường An Phú Tây - Hưng Long (đoạn từ QL1A - Hương Lộ 11)

Giải quyết cấp bách nhu cầu thoát nước khu vực trên cở sở mặt đường hiện trạng, không giải phóng mặt bằng, cải thiện điều kiện giao thông, vệ sinh môi trường, từng bước hoàn chỉnh hệ thống thoát nước của khu vực theo chỉ đạo của Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố tại công văn số số 1444/UBND-ĐTMT ngày 05/3/2008 và theo văn bản số 746/VP-UB ngày 23/6/2010 của Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Bình Chánh. Căn cứ Quyết định phê duyệt số 2413/QĐ-SGTVT ngày 02/11/2010 của Sở Giao Thông Vận Tải về việc phê duyệt Dự án đầu tư công trình: “Sửa chữa, nâng cấp mắt đường và xây dựng hệ thống thoát nước đường An Phú Tây – Hưng Long (đoạn từ QL1A đến Hương lộ 11)”, huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh;


Tên công trình: Sửa chữa nâng cấp mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước trên đường An Phú Tây – Hưng Long (đoạn từ Quốc Lộ 1A đến Hương Lộ 11)

Chủ Đầu tư công trình: KHU QUẢN LÝ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ SỐ 4
Địa điểm xây dựng: Huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Phạm vi dự án
Điểm đầu: Giao với QL1A.

Điểm cuối: Hương lộ 11.

Tổng chiều dài: khoảng 5,468 m. Bao gồm 2 đoạn:

  • Đoạn 1: Từ Quốc Lộ 1A đến ngã ba đường An Phú Tây-Hưng Long và Hưng Long – Qui Đức; L=2910m.
  • Đoạn 2: ngã ba đường An Phú Tây-Hưng Long và Hưng Long – Qui Đức đến Hương Lộ 11; L=2558m

Dự án được phân chia thành 4 gói thầu:

  • Gói thầu xây lắp 1: Km 0+00 ÷ Km 1+640 (đoạn 1); L= 1,640m.
  • Gói thầu xây lắp 2: Km 1+640÷ Km 2+620 (đoạn 1); L= 980m.
  • Gói thầu xây lắp 3: L= 1,250.5m. Bao gồm 2 đoạn:

Km 2+620 ÷ Km 2+910.5 (đoạn 1); L= 290.5m;

Km 0+000 ÷ Km 0+960    (đoạn 2); L= 960m;

  • Gói thầu xây lắp 4: Km 0+960÷ Km 2+558 (đoạn 2), L=1,598m.

Qui mô công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật

Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật.

  • Phần đường:

Loại đường: đường chính khu vực.

Vận tốc thiết kế: giữ nguyên theo vận tốc khai thác của đường V=40km/giờ.

Kết cấu áo đường giai đoạn 1: Eyc ≥ 120Mpa.

  • Phần thoát nước

Loại công trình: công trình thoát nước mưa

Cấp công trình thoát nước: cấp II.

  •  Qui mô mặt cắt ngang

Đoạn từ Km 0+00 ÷ Km 0+875: giữ nguyên theo hiện trạng, chiều rộng mặt cắt ngang trung bình khoảng 8m.

Đoạn từ Km 0+875 ÷ Km 1+640, mặt cắt ngang như sau:

Làn xe ô tô: 3.5mx2=7.00m

Làn xe máy: 1.5mx2=3.00m         

Tổng cộng: 10.00m

  • Bố trí cống thoát nước

Tuyến cống chính bên phải tuyến: có khẩu độ Þ80cm ÷  Þ150cm, nằm dưới lòng đường đường.

Tuyến cống phụ bên trái tuyến: có khẩu độ Þ40cm, nằm ngoài lề đường.

Một số hình ảnh công trình

APT-HL01.jpg

APT-HL02.jpg

APT-HL03.jpg

APT-HL04.jpg

APT-HL05.jpg

APT-HL06.jpg

APT-HL07.jpg

APT-HL08.jpg

APT-HL09.jpg

APT-HL10.jpg

APT-HL11.jpg

APT-HL12.jpg

APT-HL13.jpg

Gửi bạn bè In trang Quay lại
Ý kiến bạn đọc + Xem phản hồi - Gửi phản hồi