Xây dựng cầu Giồng Ông Tố

XÂY DỰNG ĐƯỜNG LIÊN TỈNH LỘ 25B - GIAI ĐOẠN 2
GÓI THẦU: XÂY DỰNG CẦU GIỒNG ÔNG TỐ

1.    Địa điểm xây dựng: Quận 2 -Tp. Hồ Chí Minh
2.    Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (CII)
3.    Thời gian thực hiện: 2009
4.    Đặc điểm của dự án:
Tóm tắt dự án:  Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công cầu Giồng Ông Tố.
Qui mô dự án: Cầu đường bộ cấp II, Chiều dài nhịp 72m.
 Phần cầu
  1. Cấp công trình         : Cầu đường bộ cấp II.
  2. Sơ đồ nhịp chính      : 48m+72m+48m
  3. Sơ đồ nhịp dẫn         : (4 x 24.54 + 33) x 2
  4. Chiều rộng mặt cầu  :12.5 m
  5. Tải trọng thiết kế        : HL93
  6. Kết cấu cầu : dầm liên tục BTCTDƯL; dầm "I"
Phần đường: Đường dẫn & đường gom
  1. Loại đường, cấp thiết kế: Đường phố chính, cấp II
  2. Vận tốc tính toán            : 60 km/giờ
  3. Chiều dài gói thầu         : 610m;
  4. Chiều rộng mặt đường : 11,5m.
5.    Phạm vi công tác thiết kế: Khảo sát địa hình, đại chất; Lập thiết kế bản vẽ - thi công; Lập dự toán.
 

Gửi bạn bè In trang Quay lại
Ý kiến bạn đọc + Xem phản hồi - Gửi phản hồi