Xây dựng cầu Phước Lộc

XÂY DỰNG CẦU PHƯỚC LỘC - HUYỆN NHÀ BÈ, Tp. HCM
1.    Địa điểm xây dựng:
  Huyện Nhà Bè –Tp. Hồ Chí Minh
2.    Chủ đầu tư: Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 4
3.    Thời gian thực hiện:  2010
4.    Đặc điểm của dự án
Tóm tắt dự án:
  Cầu Phước Lộc được xây dựng sẽ vượt kênh Ông Lớn để kết nối các vùng dân cư, góp phần kinh tế khu vực. Chiều dài cầu là 386,62m.
Qui mô dự án: Cầu đường bộ cấp II, Chiều dài nhịp 59m.
 Phần cầu

  • Cấp công trình         : Cầu đường bộ cấp II.
  • Sơ đồ nhịp chính      : 5x24.54+[36.5+59m+36.5m] +5x24.54 = 418m
  • Sơ đồ nhịp dẫn         : (4 x 24.54 + 33) x 2
  • Chiều rộng mặt cầu  :10.5 m
  • Tải trọng thiết kế      : HL93
  • Kết cấu cầu : dầm liên tục BTCTDƯL; dầm hộp
Phần đường: Đường dẫn & đường gom
  • Loại đường, cấp thiết kế: Đường phố chính, cấp II
  • Vận tốc tính toán          : 60 km/giờ
  • Chiều dài gói thầu        : 800m;
  • Chiều rộng mặt đường : 29,5m.
5.    Phạm vi công tác thiết kế: Khảo sát địa hình; địa chất; Lập thiết kế bản vẽ - thi công; Lập dự toán.
cau-phuoc-loc-01.jpg

Gửi bạn bè In trang Quay lại
Ý kiến bạn đọc + Xem phản hồi - Gửi phản hồi