Xây dựng đường nối vào Trường Đại học Sài Gòn

Vị trí dự án đi qua ba trường Đại học (Đại học Sài Gòn, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Tôn Đức Thắng), Xây dựng đường nối vào trường Đại học Sài Gòn nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng trường Đại Học Sài Gòn cũng như đường kết nối ra hệ thống giao thông khu vực theo quy hoạch.


XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỐI VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

1. Địa điểm xây dựng: Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

2. Chủ đầu tư: Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Số 4

3. Thời gian thực hiện: 2011- 2012

4. Đặc điểm của dự án

Tóm tắt dự án:

Vị trí dự án đi qua ba trường Đại học (Đại học Sài Gòn, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Tôn Đức Thắng), Xây dựng đường nối vào trường Đại học Sài Gòn nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng trường Đại Học Sài Gòn cũng như đường kết nối ra hệ thống giao thông khu vực theo quy hoạch.

Qui mô dự án:

 Phần cầu

  • Cấp công trình         :  Cấp IV.
  • Sơ đồ nhịp chính      : 5x20 m.
  • Chiều rộng mặt cầu  : 25 m
  • Tải trọng thiết kế      : HL93
  • Kết cấu cầu : dầm bản rỗng BTCTDƯL

Phần đường:

  • Loại đường, cấp thiết kế: Đường phố chính, cấp IV
  • Vận tốc tính toán          : 40 km/giờ
  • Chiều dài toàn tuyến    : 825 m
  • Chiều rộng mặt đường  : 25 m

5. Phạm vi công tác thiết kế: Khảo sát Địa hình, Địa chất, Thủy văn; Lập thiết kế bản vẽ thi công; Lập dự toán.

DHSG12.JPG

DHSG14.jpg

DHSG15.JPG

dsc06690.jpg


dsc06704.jpg

dsc06714.jpg

dsc06717.jpg


dsc06726.jpg

dsc06753.jpg
dsc06759.jpg

Một số hình ảnh trong quá trình thi công công trình: Xây dựng đường nối vào trường Đại học Sài Gòn
Thi công cọc khoan nhồi

DHSG1.jpg

DHSG2.jpg

Thi công cọc cầu D1
DHSG3.jpg

DHSG4.jpg

DHSG5.jpg

DHSG6.jpg

DHSG7.jpg

DHSG8.jpg

Thi công Đường

DHSG9.jpg

DHSG10.jpg

DHSG11.jpg

Gửi bạn bè In trang Quay lại
Ý kiến bạn đọc + Xem phản hồi - Gửi phản hồi