Thông báo tuyển dụng Kiến trúc sư, KS Thiết kế Công trình dân dụng , KS Thiết kế Cầu - đường bộ, HTKT tháng 02/2018

28/2/2018 09:30:56 (GMT+7) | Đã xem: 1224

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Thiết kế tháng 10/2017

11/10/2017 13:57:45 (GMT+7) | Đã xem: 768

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Thiết kế tháng 4/2017

31/3/2017 10:29:59 (GMT+7) | Đã xem: 3200

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Thiết kế Cầu - Đường, Hạ tầng kỹ thuật, Điện tháng 4/2017

31/3/2017 10:23:05 (GMT+7) | Đã xem: 381

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Thiết kế tháng 09/2016

22/9/2016 11:01:56 (GMT+7) | Đã xem: 1705

Xem chi tiết

Thông tin tuyển dụng nhân sự Thiết kế!

17/9/2015 09:15:25 (GMT+7) | Đã xem: 4780

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Thiết kế tháng 03/2015

2/3/2015 11:19:42 (GMT+7) | Đã xem: 1633

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Thiết kế tháng 11/2014

11/11/2014 14:20:14 (GMT+7) | Đã xem: 967

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Thiết kế tháng 9/2014

9/9/2014 10:47:15 (GMT+7) | Đã xem: 2314

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Địa chất, Kỹ sư tư vấn Giám sát cầu đường

7/7/2014 10:31:59 (GMT+7) | Đã xem: 1961

Xem chi tiết

01 Kỹ sư Dự toán

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư dự toán

10/6/2014 15:43:37 (GMT+7) | Đã xem: 1185

01 Kỹ sư Dự toán

Xem chi tiết

04 Kỹ sư Thiết kế Cầu Đường, Đường sắt, Hạ tầng kỹ thuật; 01 Kỹ sư Dự toán.

Thông báo tuyển dụng

26/4/2014 14:07:19 (GMT+7) | Đã xem: 1818

04 Kỹ sư Thiết kế Cầu Đường, Đường sắt, Hạ tầng kỹ thuật; 01 Kỹ sư Dự toán.

Xem chi tiết

Thông báo Tuyển dụng

9/3/2013 08:47:03 (GMT+7) | Đã xem: 2532

04 Kỹ sư Thiết kế Cầu đường, đường sắt, Hạ tầng;02 Kỹ sư Trắc địa.

Xem chi tiết

Thông báo Tuyển dụng

10/12/2012 15:52:47 (GMT+7) | Đã xem: 1315

01 Kỹ sư Dự toán Xây dựng; 02 Kỹ sư Thiết kế Thủy Lợi

Xem chi tiết

Thông báo Tuyển dụng

5/10/2012 13:45:49 (GMT+7) | Đã xem: 2956

Kỹ sư Thiết kế Cầu Đường, thoát nước; Kỹ sư thiết kế Đường sắt, metro; Kỹ sư Thiết kế Cấp nước; Kỹ sư Thiết kế Thủy Lợi; Kỹ sư Trắc Địa; Kỹ sư Địa chất

Xem chi tiết